Privacybeleid van Schoonheidssalon Den Helder Het Arsenaal

Laatst bijgewerkt: [01-08-2023]

Bij Schoonheidssalon Het Arsenaal hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de voorwaarden zoals beschreven in dit privacybeleid.

  1. Informatie die we verzamelen:

a. Persoonlijke informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen zoals uw naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres), geboortedatum, geslacht en voorkeuren met betrekking tot onze diensten.

b. Betalingsgegevens: Als u gebruik maakt van onze betalingsdiensten, verzamelen we bepaalde financiële informatie, zoals creditcardgegevens, om betalingen te verwerken.

c. Gebruiksgegevens: We kunnen automatisch informatie verzamelen over hoe u onze website en diensten gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, toegangstijden en de bezochte pagina’s.

  1. Hoe we uw informatie gebruiken:

a. Verbetering van diensten: We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te verbeteren, aan te passen en te personaliseren, zodat we u een betere ervaring kunnen bieden.

b. Communicatie: We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post om u op de hoogte te houden van afspraken, speciale aanbiedingen, nieuws en andere relevante informatie.

c. Betalingsverwerking: Als u gebruikmaakt van onze betalingsdiensten, gebruiken we uw financiële gegevens om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen.

d. Marketing: Met uw toestemming kunnen we uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het sturen van nieuwsbrieven of promotieaanbiedingen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie.

  1. Delen van informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of op andere wijze delen met derden, behalve in de volgende situaties:

a. Dienstverleners: We kunnen externe dienstverleners inschakelen om bepaalde services namens ons uit te voeren, zoals betalingsverwerkers. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot uw informatie om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te houden.

b. Juridische vereisten: We kunnen uw informatie delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bevelen van rechtbanken of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons bedrijf en anderen te beschermen.

  1. Beveiliging van gegevens:

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

  1. Bewaartermijn:

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang dit nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

  1. Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via [contactgegevens].

  1. Wijzigingen in dit privacybeleid:

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze werkwijzen of wettelijke vereisten weer te geven. Eventuele updates zullen op deze pagina worden geplaatst en de herziene datum bovenaan het beleid zal worden bijgewerkt.

We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, neem dan gerust contact met ons op.